Jaarlijks verlof van 16 juli tot 7 augustus.

Gesloten  15 (Hemelvaartsdag) en 16 augustus

0pmerkingen en vragen erg welkom:  bel 09 223 73 97 of mail info@basicdesign.be